Zaznacz stronę

Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu http://boosterofinnovation.com

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Krystyna Jarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BOOSTER OF INNOVATION KRYSTYNA JAREK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Rydygiera 15a/163, 01-793 Warszawa, NIP: 6462320943, REGON: 384427330, e-mail: privacy@boosterofinnovation.com, zwana dalej Sprzedawcą.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Dane będą przetwarzane do odwołania zgody wyrażonej przez Użytkownika, przez okres wymagany na podstawie przepisów prawa lub przez okres realizacji celu zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
    Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
Dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, partnerom, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
Osoba ta ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Osoba ta ma również prawo do przenoszenia danych do innych podmiotów.
Osoba ta ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis http://boosterofinnovation.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacy@boosterofinnovation.com.