Zaznacz stronę

Kiedy na spotkaniach zadaję pytanie uczestnikom: ile czasu każdego tygodnia poświęcają na budowanie networkingu i rozwój swojej sieci kontaktów? – przeważnie (żeby nie napisać zawsze) spotykam się z zaskoczeniem.

Tak. Okazuje się, że niewiele osób przykłada do tego wagę. Przeprowadziłam wywiady wśród osób w biznesie i zadałam pytanie o ich poziom zaangażowania w rozwój sieci swoich kontaktów. Okazało się, że tylko 25% robi to systematycznie. Pozostałe 75% nie wie jak zabrać się za budowanie sieci kontaktów, nie rozwija swojej sieci kontaktów, nie poszerza kręgu znajomych lub sporadycznie rozwija nowe znajomości.

Networking budzi strach i niepokój

Zazwyczaj, jako gatunek ludzki obawiamy się nieznanego. Warto sobie zdać sprawę, że zaniedbanie networkingu wiąże się z dużo gorszymi reperkusjami niż obawa przez jego aktywizacją. Takie zamknięcie się na swój kawałek świata jest zagrożeniem, bo nie jesteśmy bodźcowani nowymi sygnałami. 

 

Brak odbierania symptomów zmian sprawia, że nie dostrzegamy, że wokół nas one zachodzą. To jest niebezpieczne, szczególnie jeśli chcemy zachować poziom życia jaki dzisiaj wypracowaliśmy.

 

Inne niebezpieczeństwo wynika z faktu, będąc poza dobrze poinformowaną i ukierunkowaną grupą na zmiany, to w momencie krytycznym konfrontacji z nowum, jesteśmy sami i w pojedynkę musimy stawić czoła czemuś, co może nas przerastać. 

 

W grupie jest zawsze raźniej, szczególnie, jeśli dotyczy to nieznanej przyszłości. Będąc częścią większej społeczności łatwiej przejść przez zmianę. Także szybciej osiągamy efekty. 

 

Wspólne uczenie nowego jest prostsze i szybciej osiągamy rezultaty pracując nad wspólnym wyzwaniem. Wiąże się to z koniecznością współpracy. Zmusza nas to do lepszego poznania się. Analizy mocnych stron i umiejętności poszczególnych członków grupy oraz odpowiedniego podziału zadań.

 

Jak widać brak rozbudowanej sieci kontaktów działa na naszą niekorzyść.

Czy potrafisz budować sieć kontaktów?

  • Pomyśl w jaki sposób poznajesz nowe osoby? 
  • Czy robisz to systematycznie?
  • Czy działasz w odpowiedzi na sytuacje, np.: zmiana pracy i poznanie osób z nowego środowiska, rozpoczęcie studiów i poznanie nowych osób z grupy, nowe szkolenie stacjonarne i szybkie poznanie uczestników, itd.?
  • Czy intencjonalnie poznajesz inne osoby? 
  • Czy poznawanie nowych osób na spotkaniu jest Twoim nawykiem?

Tym różni się planowany i systematyczny networking od spontanicznego i niezorganizowanego budowania sieci kontaktów.

Nikt nie uczy nas jak budować sieć kontaktów i rozwijać relacje z poznanymi osobami. Kończymy szkoły, uniwersytety czy różne programy szkoleniowe i rzadko kiedy dostajemy plan jak poznawać nowe osoby i jak stać się ważną częścią sieci kontaktów.

Wierzę, że aktywny networking jest kluczem do kompetencji przyszłości. Świat tak dynamicznie się zmienia, potrzebne są coraz bardziej złożone umiejętności i wiedza. W pojedynkę nasze starania stają się mniej nieefektywne. Zamiast obawiać się tego, co przyniesie nam jutro, lepiej przygotować się i aktywnie kształtować to, co nowe.

Networking pomoże nam stawić czoło nowym i nieznanym wyzwaniom. Wspólnymi siłami łatwiej zorganizować się, podzielić zasobami i stworzyć nową wartość.

Wkraczaj w przyszłość śmiało i odważnie, Networking zdecydowanie pomaga nie tylko biznesowo, ale także w tworzeniu innowacji. Tworzę autorskie narzędzia, które pomagają wejść na poziom zaawansowany w szybkim tempie i bez konieczności studiowania tysięcy stron książek czy spędzaniu dziesiątek godzin na szkoleniach 🙂.